W przedstawicielstwie Brandenburgii w Berlinie odbyła się w miniony czwartek (22.04.2018) oficjalna prezentacja programu i publikacji towarzyszącej tegorocznej kampanii kulturalnej  Kulturland Brandenburg 2018 odbywającej się w tym roklu pod mottem „dziedziczymy. Europa w Brandenburgii – Brandenburgia w Europie“. Kulturalny rok tematyczny poświęcony jest europejskiemu dziedzictwu kulturalnemu w regionie. Kampania ma na celu przedstawienia wpływów europejskich na kształt dzisiejszego kraju związkowego Brandenburgia zarówno w kontekście historycznych wpływów na społeczeństwo i kulturę, jak i dzisiejszej sytuacji w Europie. Tegoroczna kampania wpisuje się w europejską i federalną inicjatywę „European Cultural Heritage Year 2018 – Sharing Heritage“ zapoczątkowaną przez Parlament Europejski. W ramach kampanii Kulturlandu Brandenburg odbędą się rozliczne wystawy, koncerty, projekty teatralne i filmowe. Więcej informacji na stronie Kulturlandu krótka zapowiedź kampanii w języku polskim znajduje się tutaj