20160428_ludwigPremier Brandenburgii Dietmar Woidke pozostanie koordynatorem ds. współpracy polsko-niemieckiej, stanowisko to w rządzie Angeli Merkel sprawuje on od czterech lat niemiecką współpracę z Polską.

Woidke odpowiedział „bardzo chętnie” na propozycję pozostania na stanowisko złożoną mu przez nowego ministra spraw zagranicznych Heiko Maasa. Ma on nadzieję, że polski rząd wkrótce powoła nowego koordynatora ds. stosunków z Niemcami.

„Uważam, że moim zadaniem w dalszym ciągu jest wspieranie dialogu między społeczeństwami obywatelskimi Polski i Niemiec, zbliżanie do siebie ludzi mieszkających po obu stronach Odry i Nysy oraz forsowanie konkretnych projektów poprawiających sytuację w regionach nadgranicznych. Należą do nich Polsko-Niemieckie Dni Mediów i festiwal muzyczny Przystanek Woodstock” – powiedział Woidke w niedzielę (25.03.18) w Poczdamie.

Jako najnowszy przykład poprawy infrastruktury transgranicznej wymienił Woidke obietnicę złożoną przez niemieckie koleje Deutsche Bahn w sprawie elektryfikacji dwutorowego połączenia kolejowego między Berlinem a Szczecinem. Zapraszał on już w 2015 i 2016 do wzięcia udziału w polsko-niemieckim szczycie poświęconym kolei. Jego zdaniem, wkrótce powinno dojść do kolejnego spotkania na szczycie komunikacyjnym obu krajów.

Odnośnie aktualnej dyskusji w sprawie kontroli granicznych, Woidke powiedział, że „Granice powinny być bezpieczne. Muszą jednak również pozostać „przepuszczalne”, aby gospodarka w regionie przygranicznym mogła się rozwijać i by mieszkańcy mogli się ze sobą spotykać. Nie dodatkowe kontrole graniczne zwiększą bezpieczeństwo, lecz ściślejsza ponadgraniczna współpraca policji, wymiaru sprawiedliwości i jednostek ochrony przeciwpowodziowej. Będę się za tym nadal opowiadał.“