W dniach 23-26 marca 2017 roku we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach odbędzie się czwarty Kongres Polonoznawczy. Wydarzenie to stwarza okazję do zaprezentowania stanu polsko-niemieckich badań o Polsce nie tylko ponad fizycznymi granicami, ale także tymi związanymi z różnymi obszarami wiedzy, czym przyczynia się do rozwijania międzynarodowych projektów naukowych i promowania wiedzy o Polsce. Kongres kontynuuje naukową tradycję niemieckich badań o Polsce i opiera się na doświadczeniach trzech pierwszych zjazdów (Darmstadt 2009, Moguncja 2011 i Giessen 2014), w których za każdym razem udział brało ponad 250 naukowców.
Gospodarzem tego ważnego wydarzenia będzie Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Collegium Polonicum w Słubicach. Tematem przewodnim Czwartego Kongresu Badań o Polsce są „Płynne granice” (niem. „Grenzen im Fluss”), co również symbolizuje związek z umiejscowieniem Kongresu nad rzeką Odrą, w polsko-niemieckich miastach przygranicznych we Frankfurcie nad i w Słubicach oraz w Uniwersytecie Europejskim Viadrina i w Collegium Polonicum. Hasło „Płynne granice” łączy w sobie dwa podejścia naukowe: wyżej wspomniane „area studies” oraz badania w obszarze granic. Studia te analizują dynamiczne procesy wytyczania, rozdzielania i ponownego ustanawiania granic.
Językiem kongresu jest język niemiecki.
Więcej informacji (w języku niemieckim) i rejestracja znajdują się na stronie:
polenforschung.de
Współorganizatorzy: Deutsches Polen-Institut Darmstadt, Zentrum für Interdisziplinäre Polenforschung an der Viadrina, Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION, Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach
Miejsce: Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Collegium Polonicum w Słubicach
za Collegium Polonicum