WIN_20160428_102042-160x140Sekretarz stanu Brandenburgii Martin Gorholt wziął udział w uroczystości 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań, która odbyła się w poniedziałek 20 marca. W swym wygłoszonym z tej okazji przemówieniu podkreśił znaczenie tego ośrodka edukacji dla aktywnej wymiany młodzieży między Polską i Niemcami Gorholt powiedział między innymi: „Centrum jak mało które inny ośrodek wymiany interkulturalnej przyczynie się do wzajemnego kontaktu i poznania się młodych ludzi z Polski i Niemiec. Niezależnie czy podczas projektów teatralnych, warsztatów historycznych, czy też seminariów: Centrum wypełnia życiem swoją funkcję edukacyjną.“
Zamek Trebnitz znajduje się w powiecie Märkisch-Oderland, pomiędzy Marchią Szwajcarską a Łęgami Odrzańskimi. W 2014 roku Stowarzyszenie Zamek Trebnitz otrzymało za swoje osiągnięcia Nagrodę Polsko-Niemiecką. Ponadto od 2016 roku Stowarzyszenie jest oficjalnym Pełnomocnikiem ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia z Wielkopolską.