geld218Komisja Europejska wyraziła zgodę na publiczny pakiet inwestycyjny mający umożliwić zakończenie budowy lotniska Berlin-Brandenburgia. Według KE planowany kredyt na 1,1 mld euro oraz poręczenia na dodatkowe kredyty do wysokości 1,1 mld euro nie naruszają zasad pomocy państwa. Zgodnie z komunikatem Komisji część środków zostanie przeznaczona na rozwiązanie technicznych problemów, w tym system ochrony przeciwpożarowej oraz ochronę przed hałasem. Dalsza część na zwiększenie przepustowości lotniska, ponieważ prognozy wskazują, że będzie ono obsługiwać w przyszłości większą liczbę pasażerów, niż zakładały pierwotne szacunki.

Koordynator do spraw lotniska z ramienia Brandenburgii, sekretarz stanu Rainer Bretschneider odniósł się do tej decyzji: „To jest dobry dzień dla lotniska. Zgodnie z oczekiwaniami Komisja potwierdziła nasze przewidywania i nie wyraziła przeciwskazań odnośnie planowanego kredytu tudzież poręczenia kredytów.“