Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz refleksja nad możliwościami intensyfikacji partnerstw pomiędzy miastami i gminami w Polsce i w Brandenburgii. Przedmiotem dyskusji w grupach roboczych oraz w czasie rozmów panelowych będą: wymiana dzieci i młodzieży, współpraca w dziedzinie polityki i administracji, współpraca gospodarcza, współpraca społeczeństwa obywatelskiego oraz kooperacje w dziedzinie kultury.

Więcej informacji znajdą Państwo w zaproszeniu: Städtepartnerschaften_Tagung_20151010 (1). Konferencja bedzie częściowo tłumaczona na język polski.

Konferencja odbędzie się w Przedstawicielstwie Landu Brandenburgia w Berlinie: Vertretung des Landes Brandenburg in Berlin statt: In den Ministergärten 3, 10117 Berlin