W dniu 26.02.2015 odbędzie się w Starej Kuźni przy Zamku Tebnitz konferencja poświęcona aktywizacji środowisk wiejskich przy udziale partnerów z Polski. Przez ostatnie dwa lata „Centrum partycypacji i mediacji na obszarach wiejskich“ kształciło wspólnie z Berlińsko-Brandenburską Organizacją Młodzieży Wiejskiej [Berlin-Brandenburgische Landjugend e.V.] doradców partycypacyjnych i menadżerów konfliktów, inicjowało sieci kontaktów i realizowało projekty. Jednym z rezultatów dotychczasowej pracy jest przekonanie, że społeczno-obywatelskie zaangażowane na obszarach wiejskich może długofalowo odnosić korzyści z transnarodowych kooperacji. Z tego też względu na konferencji pojawią się także impulsy ze strony polskiej. Konferencja ma dać możliwość do zainicjowania polsko-niemieckich projektów, znalezienia partnerów lub po prostu do przyjrzenia się ciekawemu obszarowi społeczno-obywatelskiej działalności.
Zgłoszenia udziału w konferencji można przesyłać do 15.2.2015 na adres czechowska@schloss-trebnitz.de