Umowa rozszerza współpracę polskichi niemieckich służb oraz porządkuje dotychczasowe uzgodnienia między Polską a Niemcami w tym zakresie. Współpraca właściwych organów odbywać się będzie na podstawie wniosku o współpracę, a przekazywane informacje, za zgodą instytucji je przekazującej, będą mogły być wykorzystywane jako dowody w postępowaniu karnym. Umowa przewiduje m.in. możliwość tworzenia wspólnych patroli na terenach przygranicznych, powoływania na podstawie porozumienia właściwych organów, grup operacyjno-śledczych oraz przeprowadzania obserwacji i pościgów transgranicznych.
Woidke, który zainicjował przyspieszenie procedury ratyfikacyjnej, skomentował aprobatę Bundestagu: “Jest to kolejny etap do efektywnego ścigania przestępczości ponad granicami. Jestem pewien, że skorzystają na tym mieszkańcy po obu stronach Odry i Nysy. Z drugiej strony jest to jednoznacznie czarny dzień dla przestępców.” Woidke jest jednocześnie szefem konferencji premierów rządów krajowych RFN i koordynatorem rządu niemieckiego do spraw stosunków polsko-niemieckich.