Symbolbild ArbeitsmarktBrandenburska minister pracy Diana Golze przedstawiła w miniony czwartek nową analizę na rynku pracy w Brandenburgii. Według niej sytuacja osób zatrudnionych uległa widocznej poprawie. Po wprowadzeniu ustawowej płacy minimalnej w wysokości 8,5 euro znacząco wzrosły dochody w 2015 roku. U ponad 140.000 zatrudnionych wynagrodzenie za godzinę podniosło się przynajmniej do wysokości stawki minimalnej. Poza tym w Brandenburgii wzrosła liczba osób zatrudnionych na pełen etat.