Jeśli proces ratyfikacji porozumienia będzie przebiegał nadal w tak szybkim tempie, to można się spodziewać, że wejdzie ono w moc latem 2015 roku – podkreślił minister. Również strona polska intensywnie pracuje nad ratyfikacją. Porozumienie ureguluje na nowo współpracę między organami bezpieczeństwa obu krajów. Stało się to konieczne w obliczu rosnącej przestępczości międzynarodowej.

Minister podkreślił. „Bierzemy bardzo poważnie problemy w regionie przygranicznym. Przestępczość ponadgraniczna może byś jedynie z obu stron granicy skutecznie zwalczona. Konieczna jest do tego ścisła współpraca policji, służb celnych i granicznych z obu stron Odry i Nysy. Nowe porozumiemie znacznie ułatwi tę wspólpracę“