Mieszkańcy polsko-niemieckiego pogranicza mają już do dyspozycji nowy most łączący miejscowości Coschen i Żytowań. Budowa przeprawy kosztowała 5,5 mln euro. Most ma 101 metrów długości – 30 procent obiektu położone jest na obszarze Polski, pozostała część na terytorium Niemiec. Szerokość konstrukcji wynosi 14 metrów.
Nowy most na Nysie Łużyckiej został wybudowany w miejscu drewnianego, który uległ zniszczeniu w 1945 roku. Na odbudowanej przeprawie powstała nowa droga wraz z chodnikiem dla pieszych oraz ścieżka rowerowa.
Budowa mostu kosztowała niemal 5,5 mln euro, z czego unijne dofinansowanie wyniosło 4,6 mln euro.
Przedsięwzięcie zrealizowały wspólnie powiat krośnieński oraz powiat Odra-Szprewa. To pierwsza inwestycja mostowa na zachodniej granicy państwa, gdzie na etapie realizacji wystąpiło wniesienie wkładu finansowego przez samorządy położone na terytoriach różnych państw.
Program Polska-Brandeburgia 2007-2013 realizowany jest w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej