Jak wiadomo od początku października, w tym roku Nagroda Polsko-Niemiecka trafi do Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań. Nagroda została wręczona 19 listopada podczas Forum Polsko-Niemieckiego w Berlinie przez ministrów obydwóch krajów, Franka-Waltera Steinmeiera i Grzegorza Schetynę. Drugim laureatem jest Międzynarodowy Dom Spotkań i Młodzieży w Oświęcimiu (MDSM).
Przewodniczący kapituły Dietmar Woidke (premier Brandenburgii i koordynator współpracy polsko-niemieckiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec) tak uzasadnił tę decyzję: „Obydwaj laureaci poprzez swoją pracę umożliwiają młodzieży spotykanie się ze sobą. W ten sposób między społeczeństwami wzrasta fundament, na którym opierają się stosunki polsko-niemieckie. Zamek Trebnitz stał się prestiżowym miejscem w kontekście stosunków polsko-niemieckich w obszarze przygranicznym.“