Sorbischer Zapust in der LausitzKraj związkowy Brandenburgia ufundował po raz pierwszy nagrodę za zaangażowanie na rzecz popularyzacji języka łużyckiego. W przyszłości nagroda będzie przyznawana co dwa lata a laureatami mogą być osoby prywatne, grupy osób lub instytucje, które przyczyniają się używania, kultywowania, propagowania jak i dalszego rozwoju języka łużyckiego, w szczególności dolnołużyckiego. Uwzględnione będą przy tym takie czynniki jak: zaangażowanie osobiste, trwałość efektów i innowacyjność metod. Nagroda wynosi 2.500 euro.
Łużyczanie to słowiańska grupa etniczna zamieszkująca Łużyce, ziemie leżące na terenie Niemiec – Dolne Łużyce na terenie Brandenburgii a Górne Łużyce w większości na terenie Saksonii.