Generationen218Rząd Brandenburgii zapoznał się z nową prognozą zmian demograficznych w Brandenburgii do 2040 roku. Premier Woidke podkreślił, że nowe liczby potwierdzają aktrakcyjność Brandenburgii. Land korzysta też z siły przyciągania Berlina. Woidke: „Zatrzymana została fala wyjazdów do krajów związkowych dawnej RFN. Do odwrócenia niekorzystnego bilansu demograficznego doprowadziły rosnąca liczba rodzin przenoszących się do Brandenburgii z Berlina, powracający Brandenburczycy, którzy wyprowadzili się wcześniej z landu, przyrost wykwalifikowanych młodych osób z Polski i innych krajów UE oraz rosnąca atrakcyjność szkół wyższych dla studentów z zagranicy.“