Po drugiej wojnie światowej żelazna kurtyna podzieliła Europę, podzielone zostały także Niemcy. W Niemczech Zachodnich i w Zachodnim Berlinie wprowadzono system demokratyczny i rynkowy. Niemcom Wschodnim i Polsce, pod kontrolą ZSSR , narzucone zostały komunistyczne dyktatury. Polacy i Niemcy Wschodni nie zrezygnowali z walki o wolność. Wystawa Polacy i Niemcy przeciwko komunistycznej dyktaturze jest wyrazem wdzięczności i szacunku wobec tych, którzy w Polsce i w NRD walczyli z totalitaryzmem, uciskiem i prześladowaniami, a szczególnie wobec tych, którym nie dane było doczekać zwycięstwa wolności.

Wystawa otworzona zostanie 3 grudnia 2015 i pokazywana będzie do 26 lutego 2016. Ekspozycja wędrowna powstała we współpracy Instytutu Pamięci Narodowej, Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacji Ettersberg.

Miejsce: Galerie 1. Etage, Gräfin-Dönhoff-Gebäude, Europaplatz 1, Frankfurt nad Odrą

Cytat za: www.kas.de