W przeddzień przypadającej na 8 października 30. rocznicę śmierci Willy’ego Brandta premier Brandenburgii Woidke złożył hołd dziełu jego życia. Woidke powiedział z tej okazji w Poczdamie:

“Willy Brandt był jednym z największych niemieckich polityków i jednym z tych, którzy zostawili widoczny ślad w historii. Zainspirował wiele osób do zaangażowania się w politykę. Dzięki reformom wewnętrznym i nowej polityce zagranicznej wniósł powiew świeżości w zakurzoną powojenną politykę Niemiec. Ilustruje to również jego często cytowane zdanie o “większej odwadze do demokracji”. Stworzony w ten sposób przez Brandta duch optymizmu oraz jego ostra opozycja wobec narodowego socjalizmu przyniosły mu dużą wiarygodność.

Willy Brandt pełnił wiele funkcji: był kanclerzem, ministrem spraw zagranicznych, prezydentem rządu, Europejczykiem, światowym politykiem, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Ale przede wszystkim Willy Brandt był wiarygodnym mediatorem. Nigdy nie tracił z oczu ludzi, zawsze walczył o sprawiedliwość społeczną, wolność, pokój i demokrację. Jak mało kto, pracował na rzecz zbliżenia między Wschodem a Zachodem. Przyczynił się niezmiernie do pojednania z naszymi europejskimi sąsiadami.”

Woidke przypomniał “uklęknięie” Brandta 7 grudnia 1970 roku przed pomnikiem bohaterów powstania w getcie żydowskim w Warszawie bezpośrednio przed podpisaniem Traktatu Warszawskiego: “Ta cicha prośba o przebaczenie za niemieckie zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu podczas II wojny światowej poruszyła ludzi na całym świecie. Ten gest odpowiadał wewnętrznemu przekonaniu Brandta jako humanisty i Europejczyka. Utorowało to drogę do złagodzenia napięcia w konflikcie Wschód-Zachód. To, że Polska i Niemcy są dziś dobrymi sąsiadami, ma wiele wspólnego z działalnością Willy’ego Brandta.”