W piątek 17 lipca odbyło się w Berlinie w przedstawicielstwie Brandenburgii spotkanie prasowe z dziennikarzami poświęcone programowi i przygotowaniom stolicy Dolnego Śląska do sprawowania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Wrocław reprezentowali prezydent Rafał Dutkiewicz, Jarosław Fret, przewodniczący Rady Kuratorów ESK WRO 2016 oraz Katarzyna Młyńczak-Sachs, specjalistka ds. współpracy międzynarodowej ESK WRO 2016. W rozmowach o kulturalnej współpracy polsko-brandenburskiej i kontaktach z Wrocławiem uczestniczyli Dietmar Woidke, premier Brandenburgii i koordynator ds. współpracy polsko-niemieckiej oraz Thomas Kralinski pełnomocnik Brandenburgii ds. międzynarodowych.
Woidke podkreślił historyczną rolę Wrocławia oraz podsumował powojenne relacje polsko-niemieckie: “Jedni stracili ojczyznę, drudzy musieli w im obcym, do tego w dużej mierze zniszczonym mieście zaczynać od nowa. Stosunki między Niemcami i Polakami w powojennych dziesięcioleciach napiętnowane były wzajemnym sceptyzmem. To już minęło!”
Woidke powiedział również w trakcie spotkania: „Wrocław jest dziś w każdej perspektywie kwitnącą i dynamiczną, młodą i ambitną metropolią w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. W tym mieście uwidacznia się znakomicie, jak daleko zaszło w międzyczasie pojednanie między Polakami i Niemcami – i jakie wspaniałe możliwości mają jeszcze przed sobą oba narody jako ściśli partnerzy i przyjaciele w sercu Europy.“ W międzyczasie istnieją różnorodne płaszczyzny wielorakiej wymiany, które jednakże wymagają możliwości szybkiego i bezpośredniego kontaktu. Dlatego też znacznemu polepszeniu ulec musi połączenie kolejowe między niemieckim regionem stołecznym i Wrocławiem. Woidke dodał: “W najbliższych miesiącach wspólnie z moimi polskimi kolegami zintensyfikuje działania na rzecz poprawy sytuacji na tym obszarze. Obecnie połączenie kolejowe jest skomplikowane i czasochłonne”.