W sobotę 11 lipca koordynatorzy rządów do współpracy przygranicznej obu państw, premier Brandenburgii Dietmar Woidke i sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Polski Piotr Stachańczyk, spotkają się po raz pierwszy po wejściu w życie nowej umowy o współpracy policji we wspólnym centrum policyjnym w Świecku. Podczas spotkania informacyjnego z przedstawicielami obu stolic i regionów granicznych obaj politycy chcą się na miejscu poinformować o zaletach wchodzącej w życie 9 lipca umowy oraz o nowych możliwościach zwalczania przestępczości transgranicznej.

Premier Woidke, który szczególnie angażował się na rzecz szybkiej ścieżki legislacyjnej i wejścia w życie umowy, podkreślił: „Wraz z tą nową umową zapewniamy efektywne wykrywanie przestępstw niezależnie od granic. Jest to umowa policyjna o największym zasięgu, jaką Niemcy podpisały z krajem sąsiednim. Właśnie współpraca w regionie przygranicznym jest wskaźnikiem naszych stosunków. Z nowych relacji korzystać będą mieszkańcy po obu stronach Odry i Nysy.“
Zgodnie z umową policjanci otrzymają dodatkowe kompetencje w danym kraju sąsiednim. Mogą np. legitymować i zatrzymywać tam osoby podejrzane. W przyszłości planowane są polsko-niemieckie patrole policyjne. Również śmigłowce policyjne w trakcie pościgu za uciekającymi osobami nie będą musiały zawracać na granicy. Tworzone mogą być wspólne zespoły dochodzeniowe.