Koordynatora rządu federalnego ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej, premier Brandenburgii Dietmar Woidke przypisał podpisanemu przed 25 laty traktatowi granicznemu decydującą rolę w kształtowaniu dobrosąsiedzkich relacji. W rocznicę podpisania traktatu, 14 listopada Woidke powiedział w Poczdamie: „Traktat graniczny był kamieniem węgielnym dla naszego dzisiejszego partnerskiego sąsiedztwa, które staje się coraz ściślejsze. Bez niego niemożliwym byłoby podpisanie w 1991 roku traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, którego okrągłą rocznicę ratyfikacji obchodzić będziemy wspólnie w przyszłym roku. Jedynie ten, kto respektuje i uznaje granice, może oczekiwać, że w codziennym życiu stracą one na znaczeniu, że nie będą dzielić ale łączyć. Udało się to między Niemcami i Polską w minionych 25 latach. I jest to szczęśliwy przypadek dla naszych obu krajów, przede wszystkim jednak również dla Brandenburgii.“