autobahn Wraz z początkiem wiosny wystartuje sezon naprawy dróg. W tym roku brandenburski Urząd ds. Drogownictwa ma 157 projektów do zrealizowania na liście. Plany sięgają od kontynuacji większych przedsięwzięć dotyczących autostrad aż do remontów odcinków prowadzących przez miejscowości realizowanych w ramach liczącego 100 milionów euro programu naprawy dróg krajowych. Przewidziane jest odnowienie powierzchni dróg federalnach i krajowych, budowa nowych dróg i ścieżek dla rowerów i naprawa mostów.
W sumie Urząd ma do wydania w tym roku 450 milionów euro pochodzących ze środków federalnych i krajowych na inwestycje i naprawę dróg.
Listę planowanych w tym roku projektów znajduje się na stronie http://www.ls.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.394619.de
Siatka dróg w Brandenburgii obejmuje:
800 km autostrad
2750 km dróg federalnych
5700 km dróg krajowych
2970 dróg powiatowych
1000 dróg i ścieżek rowerowych przy drogach federalnych
1000 dróg i ścieżek rowerowych przy drogach krajowych
2576 mostów