facettenreichWprowadzenie do broszury napisał premier Brandenburgii Dietmar Woidke:

„Drodzy przyjaciele Brandenburgii! Brandenburgia jest młodym krajem: powstała w obecnych granicach jesienią 1990 roku po pokojowej rewolucji w NRD. Jednocześnie nawiązuje do dawnych czasów i jak żaden region niemiecki dźwiga niemiecką historię z jej wzlotami i upadkami. […] Brandenburgia jest od dawna na dobrej drodze. Bezrobocie osiągnęło niski poziom. Brandenburgia jest obecnie jednym z liderów wzrostu gospodarczego. Sukces zawdzięczamy przede wszystkim Brandenburczykom, którzy w swej starej ojczyźnie zbudowali wiele nowych rzeczy. Zakorzenieni tutaj od dawna są jednocześnie otwarci na nowe rzeczy. Ale jest też dużo osób, które do nas przybyły. Z bogactwem swoich pomysłów, odwagą i radością przyczyniły się do pomyślności swojej nowej ojczyzny. […] W tej broszurze chcielibyśmy Państwu przedstawić nasz kraj między Łabą a Odrą opowiadając historię i historie z Brandenburgii. Skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Przekonajcie się Państwo sami. Będzie mnie to niezmiernie cieszyć. Z wyrazami szacunku. Dietmar Woidke.“ Link do broszury: imagebroschuere_pol