heritage.16479800Rok Dziedzictwa powołany został z inicjatywy Komisji Europejskiej. Obchody Roku Dziedzictwa wypełnione są szeregiem wydarzeń kulturalnych. W samych Niemczech zgłoszonych zostało do tej pory w Jednostce Koordynującej 130 projektów. Oczekuje się, że zarejestrowanych zostanie około 500 projektów a odbędzie się około 1000 wydarzeń.

W uroczystościach otwarcia wzięła udział minister kultury Brandenburgii i jednocześnie prezydent Niemieckiego Komitetu Narodowego ds. Ochrony Zabytków Martina Münch. Brandenburgie reprezentuje również jako jeden ze współorganizatorów Fundacja Pruskie Pałace i Ogrody Berlin-Brandemburgia. Więcej informacji w języku niemieckim na stronie: www.sharingheritage.de