Dobrosąsiedzkie stosunki Brandenburgii z polskimi sąsiadami mają ulec dalszemu pogłębieniu. W tym celu premier Dietmar Woidke i szef kancelarii premiera Thomas Kralinski udają się w najbliższych dniach z wizytą do Wrocławia oraz Zielonej Góry.

Premier Woidke, koordynator rządu RFN ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej wygłosi w nadchodzący wtorek (24. października) we wrocławskim Centrum im. Willy`ego Brandta wykład na temat stanu stosunków polsko-niemieckich 25 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Wykład odbędzie się o godzinie 11 w Centrum m. Willy`ego Brandta, ul. Strażnicza 1-3, 50-206 Wrocław.
W załączeniu około godziny 13 zaplanowane jest podpisanie wspólnej deklaracji współpracy przez premiera Woidke i marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego.

Sekretarz stanu Kralinski będzie gościem Lubuskiego Forum Gospodarczego, które w tym roku po raz pierwszy współorganizowane będzie przez Związek Przedsiębiorców Berlina-Brandenburgii (Unternehmerverband Berlin-Brandenburg e.V.). Planowane jest między innymi podpisanie porozumienia pomiędzy Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Związkiem Przedsiębiorców Berlina-Brandenburgii.