sternenmarktW miniony weekend już po raz piętnasty odbył się Jarmark Gwiazdkowy – bożonarodzeniowe spotkanie z Polską. Wzięło w nim udział pod 60 rękodzielników z Polski, przedstawiciele polsko-niemieckich inicjatyw oraz 15 grup artystycznych z Polski i Poczdamu. Jarmark otworzyli uroczyście ambasador Polski w Niemczech prof. Andrzej Przyłębski, premier Brandenburgii dr Dietmar Woidke oraz nowowybrany nadburmistrz Poczdamu Mike Schubert. Wydarzenie odwiedziło w przeciągu minionego weekendu około 15 tysięcy osób – mieszkańców Poczdamu, Berlina oraz gości z Polski. Tym samym jest ono jedną z największych polsko-niemieckich imprez w Niemczech.
Woidke podczas otwarcia chwalił tę inicjatywę: „W minionych 30 latach nawiązaliśmy rozliczne kontakty na politycznej płaszczyźnie i współpracujemy ściśle i w zaufaniu ze sobą. Jarmark Gwiazdkowy jest jednak miejscem osobistych spotkań polsko-niemieckich.“