d4768ea2-833c-4041-9f08-386de8d74cf1Szef kancelarii premiera Brandenburgii Martin Gorholt wziął udział w uroczystości otwarcia drugiej edycji Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej w Szczecinie. Gorholt powiedział w swojej mowie między innymi: „Region graniczny zrasta coraz bardziej. Zarówno Pomorze Przednie jak i brandenburskie powiaty Uckermark i Barnim mają ścisłe powiązania z polską metropolią Szczecinem. W wielu punktach pracujemy już wspólnie ręka w rękę. Tę siatkę powiązań musimy również w przyszłości nadal rozbudowywać.“ Gorholt podkreślił również znaczenie programu INTERREG jako ważnego instrumentu wsparcia rozwoju w regionie granicznym. „Również dlatego Brandenburgia opowiada się za utrzymaniem odpowiednich środków i dopasowanym współfinansowaniem w następnym okresie wsparcia po 2020 roku.“