Premier Dietmar Woidke opowiadział się ponownie za dalszą rozbudową polsko-niemieckiego zgodnego współżycia niezależnie od rozbieżności między Berlinem i Warszawą. Woidke, który jest również koordynatorem stosunków z Polską z ramienia rządu federalnego Niemiec, powiedział w miniony piątek podczas otwarcia 26. Kongresu Towarzystw Polsko-Niemieckich w stolicy Brandenburgii: „W ostatnim czasie rozpowszechniło się pewne otrzeźwienie, czasem nawet rozczarowanie. Nie dajmy się przez to zwieść ze wspólnej drogi.“ Nawołuje, żeby „nie kłócić się o upiory przeszłości, lecz wspólnie zająć się problemami dotyczącymi przyszłości. Właśnie teraz potrzebujemy wszystkich progresywnych sił, aby wyprowadzić Europę z kryzysu.“ Szczególnie ważnym jest ponadgraniczna współpraca na komunalnej i regionalnej płaszczyźnie.

Woidke podziękował Towarzystwom Polsko-Niemieckim za cenny wkład na rzecz polsko-niemieckiego pojednania. W Niemczech zarejestrowanych jest ponad 50 Towarzystw Polsko-Niemieckich zrzeszających 3.700 członków. Od 1992 roku doroczne Kongresy odbywają się na przemian w Niemczech i Polsce.