Między 10 a 13 listopada odbędzie się w Poczdamie XXVI Kongres Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich. W uroczystości otwarcia Kongresu, która odbędzie się 11 listopada w brandenburskim Landtagu wezmą między innymi udział Britta Stark, przewodnicząca Landtagu Brandenburgii, dr DietmarWoidke, premier kraju związkowego Brandenburgii, Burkhard Exner, burmistrz Poczdamu, Dietmar Nietan, członek Bundestagu i przewodniczący Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich oraz Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego. W ramach Kongresu odbędzie się też uroczystość wręczenia nagrody Dialogu dla Martina Pollacka, prof. dr Rita Süssmuth, przewodnicząca Bundestagu w latach 1988–1998, przewodnicząca kuratorium Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich wygłosi przemówienie podczas ceremonii. Poza tym zaplanowane są warsztaty, dyskusje panelowe, zweidzanie Poczdamu oraz doroczne walne zgromadzenie FZTNP.

Szczegółowy program Kongresu w języku polski