RBB / Tyblewski

RBB / Tyblewski

Dietmar Woidke, premier Brandenburgii i koordynator rządu federalnego ds. niemiecko-polskiej współpracy, spotkał się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Berlinie z – nową koordynator rządu Polski ds. stosunków z Niemcami Renatą Szczęch. Została ona powołana na to stanowisko pod koniec marca tego roku. Woidke: “Cieszę się bardzo na nadchodzącą współpracę. Jestem przekonany, że wspólnie możemy wiele osiągnąć, szczególnie dla regionu przygranicznego.”

Podczas spotkania Woidke podkreślił szczególne zainteresowanie rządu federalnego ścisłymi kontaktami z Polską. Rząd chce realizować swoje zobowiązania rozbudowy współpracy i wzmocnienia instytucji bilateralnych. Woidke ustalił ze Szczęch konkretny plan działań ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb polsko-niemieckiego regionu granicznego.
Wspólnie chcą poprowadzić 3. Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy w Poczdamie 11. czerwca, którego celem jest dalsze polepszenie komunikacji kolejowej. Oboje koordynatorzy chcą również poprawić wyrunki ramowe dla transgranicznych połączeń autobusowych. Istnieje tutaj wg Woidke cały szereg biurokratycznych kwestii do wyjaśnienia.
Woidke i Szczęch rozmawiali poza tym o współpracy organów bezpieczeństwa w regionie przygranicznym w tym o nadchodzącej budowie Wspólnego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych. Uzgodnili wspólnie, że tematy regionu przygranicznego przedstawione zostaną podczas następnych polsko-niemieckich konsultacji rządowych.